Finansinis svertas

Finansinis svertas (santykis tarp skolinto ir nuosavo kapitalo) [gearing] – ryšys tarp bendrovės turimų skirtingų lėšų šaltinių, tokių kaip paskolos ir akcijos. Kuo daugiau yra paskolų, tuo didesnis pelno (nuostolio) ataskaitoje rodomos palūkanų išlaidos.

projekto partneriai
AtEase